Rolul strategiilor didactice interactive în cadrul procesului de învăţământ

I.Ce sunt strategiile didactice?
Termenul de ”strategie” își are originea ”într-un cuvânt grecesc cu semnificația de generalitate și până de curând a avut un înțeles strict militar: arta planificării și conducerii războiului”(Strategie,Ghid propus The Economist Books,1998,p.165)[1].

Strategie-un ansamblu de acțiuni coordonate și armonios integrate menite să dirijeze învățarea în vederea realizării obiectivelor.Cuprinde metode,procedee,mijloace didactice în vederea realizării scopului didactic stabilit.

O definiție obiectivă ne este oferită de E.Noveanu, care susține că ”prin strategie didactică înțelegem un ansamblu de decizii vizând desfășurarea procesului instructiv-educativ,în vederea atingerii unor obiective,decizii adecvate situației concrete (factorilor care influențează asupra rezultatelor proiectate)”[2].

Ioan Cerghit în ”Metode de învățământ” subliniază faptul că strategiile didactice ocupă ” un loc central” în cadrul procesului de învățământ.”Procesul de învățământ se constituie dintr-o serie de strategii”[3],era de părere autorul.

II.Care sunt strategiile didactice interactive?

”Modul de sistematizare a conținutului învățământului determină mersul gândirii pedagogice a profesorului în selectarea și aplicarea metodelor didactice”.[4]

Strategiile didactice ”prescriu modul în care elevul este pus în contact cu noul conținut,indicând traiectoria pe care urmează să o parcurgă în vederea  personalizării,integrării acestuia”.[5]

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.[6]

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de

calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului

didactic, mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate,

inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. Ion și Mirela Albulescu subliniază faptul că acestea ” oferă soluții de ordin structural-procedural,cu privire la programarea și combinarea diferitelor metode,procedee,mijloace și forme de organizare,dar și cu privire la programarea unui întreg set de operații de învățare.În funcție de strategia aleasă,profesorul identifică operațiile pe care elevii urmează să le efectueze pentru a ajunge la achizițiile dorite”[7].

Utilizarea metodelor interactive de predare –învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv educativ, având un caracter activ –participativ şi o reală valoare activ –formativă asupra personalităţii elevului. Profesorii recurg prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai sa-ţi arăt cum”. Pentru  moment elevul înțelege, reține, însă doar …pentru moment.Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc.

 

Exemple de strategii didactice interactive utilizate în procesul de învățământ:

 

1.Metode și tehnici de predare-învățare interactivă în grup:

-metoda predării/învățării reciproce;

-metoda mozaicului (jigsaw);

-metoda ”Schimbă perechea” (share-pair circles);

-metoda piramidei.

 

2.Metode și tehnici de fixare și sistematizare a cunoștințelor,priceperilor și deprinderilor

-Diagrama cauzelor și a efectului

-tehnica Lotus (Floarea de nufăr).

 

3.Metode și tehnici de rezolvare de probleme prin stimularea creativității

-Brainstorming

-Explozia stelară (Starbursting)

-metoda Pălăriilor gânditoare (”Thinking hats”- Edward de Bono)

-Tehnica 6/3/5

-Philips 6/6

-Metoda Frisco

-Sinectica

-Studiul de caz.[8]

 

III. Sunt utile strategiile didactice interactive  în cadrul procesului de învățământ?

Strategiile didactice interactive  au un rol esențial și un loc important  în toate cele trei faze ale conceperii și realizării activității didactice, scrie Crenguța –Lăcrămioara Oprea,și anume:

1)Faza proiectării-profesorul decide ce strategie bazată pe învățarea prin cooperare sau prin competiție,prin cercetare-descoperire sau prin receptare activă a informațiilor etc ;

2)Faza de desfășurare a activității-atunci când se materializează/concretizează strategia didactică aleasă în mod flexibil și prin adaptări continui.

3)Faza (auto)evaluării-are în vedere aprecierea rezultatelor și a calității strategiilor didactice aplicate[9].

            În vederea asigurării unui proces educativ adecvat cadrul didactic trebuie să fie preocupat de faptul cum va reuși să-I determine pe elevi să învețe, și mai puțin de ceea ce va preda elevilor.Astfel,se poate spune că  strategiile didactice constituie ” cheia reușitei activității instructiv-educative și elementul ei central”.[10]

            În procesul actual de învățământ se acordă strategiilor didactice un rol esențial în realizarea dezideratelor educaționale, ele deținând ”o poziție privilegiată în ansamblul factorilor responsabili pentru succesul școlar al elevilor


[1]Crenguța- Lăcrămioara Oprea,Strategii didactice interactive,Editura Didactică și Pedagogică ,R.A.,București,2006,p.22;

[2]Adalmina Ungureanu,Metodica studierii limbii și literaturii române-învățământul primar-,Editura AS S,IaȘi,2003,p.205;

[3]Ioan Cerghit,Metode de învățământ,Editura Didactică și Pedagogică,București,1980,p37;

[4]Miron Ionescu,Chiș Vasile,Strategii de predare-învățare,Editura Științifică,București, 1992, p87;

[5]Crenguța- Lăcrămioara Oprea,Strategii didactice interactive,Editura Didactică și Pedagogică ,R.A.,București,2006,p.44;

[6] Miron Ionescu,Chiș Vasile,Strategii de predare-învățare,Editura Științifică,București, 1992;

[7]Ion Albulescu,Mirela Albulescu,Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane, Editura Polirom,Iași,2000, p.94;

[8] Crenguța- Lăcrămioara Oprea,Strategii didactice interactive,Editura Didactică și Pedagogică ,R.A.,București,2006,p4;

[9]Crenguța- Lăcrămioara Oprea,Strategii didactice interactive,Editura Didactică și Pedagogică ,R.A.,București,2006,p48;

[10]Crenguța- Lăcrămioara Oprea,Strategii didactice interactive,Editura Didactică și Pedagogică ,R.A.,București,2006,p49;

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: